Правила внутрішнього розпорядку
Консультації:
Про компанію
Знижки та акції
Відгуки
Онлайн консультації
Статті
Контакти
Зателефонуйте мені
Помилка доступу до сервера.
Спробуйте пізніше.
Невірно введені дані.
Виправте і спробуйте ще раз
Ваш запит успішно відправлений.
Введіть Ваше ім'я
Введіть курс навчання
Введіть номер телефону
Введіть число
з картинки*:
Введіть число
* обов'язкові для заповнення поля
Онлайн консультації по Skype
Главная /   Статті /   Правила внутрішнього розпорядку

 • Правила внутрішнього розпорядку
 • ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

  Для слухачів ПНЗ «НЦ «Анастасія»
  На 2022-2023 навчальний рік

  1. Загальні положення

  1.1. Правила внутрішнього розпорядку для слухачів Приватного навчального центру «Навчальний центр «Анастасія» (далі – Правила) регламентують основні права та обов’язки, норми поведінки i взаємовідносин між слухачами Приватного навчального центру «Навчальний центр «Анастасія» (далі – Навчальний центр). Правила розроблені на основі Законів України «Про освіту», «Професійно-технічну освіту» та основних нормативних документів пов’язаних із професійно-технічною освітою та Статутом навчального закладу.
  1.2. Ці Правила мають на меті сприяти вихованню слухачів у дусі
  свідомого ставлення до навчання, подальшого зміцнення навчальної
  дисципліни, організації навчання на сучасній науковій основі, раціонального
  використання навчального часу, високої якості навчання й поліпшення якості
  навчального процесу, повної реалізації основних завдань Начального центру.
  1.3. Слухач – особа, яка в установленому порядку зарахована до
  Навчального центру і навчається за очною або дистанційною формою навчання з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня.
  1.4. Порядок переведення, відрахування та поновлення слухачів
  здійснюється згідно з «Положенням про порядок переведення, відрахування
  та поновлення слухачів Приватного навчального центру «Навчального центру «Анастасія», затвердженого рішенням педагогічної ради коледжу 27.08.2022 року.
  1.5. Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує
  директор та адміністрація Навчального центру в межах наданих їм повноважень.
  1.6. Слухач і Навчальний центр на період навчання – партнери. Слухач зобов’язується вирішувати організаційні питання, враховуючи інтереси колективу Навчального центру.
  1.7. Головний обов’язок слухача – активно засвоювати знання.
  1.8. Навчаючись у Навчальному центрі, слухач зобов’язаний дотримуватися Статуту ПНЗ «НЦ «Анастасія» та Правил внутрішнього розпорядку.
  1.9. Незнання правил внутрішнього розпорядку Навчального центру не звільняє від дисциплінарної відповідальності за їх порушення.
  1.10. Правила є обов’язковими до виконання слухачами, викладачами, іншими співробітниками Навчального центру.

  2. Організація навчального процесу

  2.1. Навчання слухача починається із дати першого заняття за розкладом і закінчується із проведенням останнього заняття за курсом.
  2.2. Навчальні заняття проводяться відповідно до розкладу. Тривалість однієї академічної години дорівнює 45 астрономічних хвилин. Одне заняття триває 4 академічних години із перервою на відпочинок 10-15 хвилин.
   

  Лекція (ранок)

  Перша пара 9:30 – 10:50 (10:00 – 11:20)
  Перерва 10:50 – 11:00 (11:20 – 11:30)
  Друга пара 11:00 – 12:30 (11:30 – 13:00)

  Лекція (день)

  Третя пара 12:30 – 13:50 (13:00 –14:20)
  Перерва 13:50 – 14:00 (14:20 – 14:30)
  Четверта пара 14:00 – 15:30 (14:30 – 16:00)

  Лекція (день)

  П’ята пара 15:30 – 16:50 (16:00 – 17:20)
  Перерва 16:50 – 17:00 (17:20 – 17:30)
  Шоста пара 17:00 – 18:30 (17:30 – 19:00)

  Лекція (вечір)

  Сьома пара 18:30 – 19:50 (19:00 – 20:20)
  Перерва 19:50 – 20:00 (20:20 – 20:30)
  Восьма пара 20:00 – 21:30 (20:30 – 22:00)
   

  2.3. Слухачі отримають документи про закінчення навчання за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації із навчальних дисциплін даного курсу.
  2.4. Слухачі зобов’язані відвідувати усі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом спеціальності (напрямку) та внесені до розкладу занять. Облік відвідування слухачів ведуть викладачі у журналі навчальних занять.
  2.5. Слухачам, які виконали всі вимоги навчального плану і програм та склали іспити підсумкової атестації присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності, видаються документи про закінчення.

  3. Права слухачів Навчального центру

  Слухачі Навчального центру мають право на:
  3.1. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;
  3.2. Трудову діяльність у позанавчальний час;
  3.3. Користування навчальною, науковою, виробничою базою Навчального центру. На заняттях слухачі мають право користуватися інвентарем навчального центру, який вони повертають викладачу після заняття. Використовувати інвентар необхідно акуратно та обережно;
  3.4. Участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу;
  3.5. Отримання повної та достовірної інформацію про оцінку викладачами власних знань та умінь слухача;
  3.6. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
  3.7. Звернення до адміністраторів навчального центру з консультаційних питань користування Онлайн-сервісом та особистим кабінетом слухача;
  3.8. Направляти адміністраторам аргументовані пропозиції щодо поліпшення роботи Онлайн-сервісу або особистого кабінету слухача;
  3.9. Безкоштовне користування електронною бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних підрозділів;
  3.10. Користування особистим кабінетом за допомогою персонального комп’ютера та мережі Інтернет із урахуванням наступних вимог: браузери: Mozilla, Opera, Google Chrome;
  3.11. У разі пропуску лекції у онлайн форматі – зробити запит щодо отримання посилання на відеозапис лекції;
  3.12. Академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого курсу;
  3.13. Призупинити отримання Послуг за умовами Договору про надання освітніх послуг (навчання) із поважної причини (відрядження, хвороба, відпустка тощо) загальним строком не більш, ніж 30 (тридцять) календарних діб. Мінімальний строк призупинення становить 7 (сім) календарних діб. Призупинення здійснюється шляхом завчасного направлення електронної заяви на електронну адресу office@anastasi.kiev.ua із зазначенням дат початку та закінчення призупинення. Загальна тривалість курсу у цьому випадку буде збільшена;
  3.14. По завершенню отримання навчальних послуг отримати документ (документи) про закінчення навчання на ім’я слухача за курсом, зазначеним у договорі українською та/або англійською мовою. Бланки документів та поліграфічні роботи сплачуються окремо від вартості навчання. Для отримання диплому англійською мовою необхідно передати до адміністрації Навчального центру копію закордонного паспорту.

  4. Обов’язки слухачів Навчального центру

  Слухачі, що навчаються в Навчальному центрі, зобов’язані:
  4.1. Дотримуватися законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку. Виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
  4.2. Своєчасно внести плату за освітню послугу в розмірах та у терміни, які встановлені Розділом 2 Договору про надання освітніх послуг;
  4.3. Надати адміністрації закладу свої персональні дані (П.І.Б. українською мовою, П.І.Б. латиницею, електронну пошту, контактний телефон, паспортні данні), необхідні для створення Договору про надання освітніх послуг та внесення даних слухача до електронної бази закладу та особистого кабінету на сайті навчального центру;
  4.4. При навчанні онлайн провести відправку необхідних документів рекомендованим листом із повідомленням про отримання, або за допомогою інших засобів зв’язку (Нова пошта). У комплект документів повинні бути включені: оригінал Договору, підписаний із боку замовника (слухача), у двох примірниках; копія документа про професійну освіту Слухача із додатком, якщо Слухач підвищує кваліфікацію; заяву Слухача про пересилання документів про закінчення навчання (підвищення кваліфікації) поштою, якщо у цьому є необхідність;
  4.5. Для очних (офлайн) лекцій приїжджати до навчального центру за адресою м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 58 (№ аудиторій за розкладом);
  4.6. Дотримуватися графіку навчального процесу та вимог навчального плану;
  4.7. Оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;
  4.8. Відвідувати теоретичні та практичні заняття у разі очного навчання в Навчальному центрі;
  4.9. Підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат у освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з викладачами, адміністрацією, працівниками закладу та іншими слухачами Навчального центру. Дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих морально-етичних правил та норм поведінки щодо науково-педагогічного, адміністративно-господарського та іншого персоналу. Сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;
  4.10. Бережливо ставитися до матеріальної власності Навчального центру (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень). Без дозволу адміністрації нічого не виносити із навчальних та інших приміщень;
  4.11. Надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчального процесу;
  4.12. Не смітити у приміщеннях, де проводиться навчання. Дотримуватися правил санітарної гігієни під час відвідування туалетних кімнат. Після закінчення заняття слухач повинен зібрати свої речі та прибрати своє робоче місце;
  4.13. Повідомляти про перенесення заняття на інший день за одну добу до початку лекції, у робочий час (10:00-19:00) та у робочий день (окрім неділі) безкоштовно. У разі пропуску занять слухачі зобов’язані повідомити про це адміністрацію, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами. Лекції із комп’ютерного навчання (групові комп’ютерні заняття) можна переносити тільки за 2 дні до запланованого початку занять у групі. Після початку ці заняття не переносяться і не відміняються;
  4.14. У разі нанесення майнових збитків Навчальному центру або майну третіх осіб, за яке Навчальний центр несе відповідальність, Слухач відшкодовує останні у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  4.15. Не передавати третім особам інформаційно-методичні матеріали «Навчального центру «Анастасія», отримані під час навчання. Використовувати інформаційно-методичні матеріали виключно для особистого навчання;
  4.16. Не передавати третім особам логін/пароль з доступу до особистого кабінету слухача;
  4.17. Під час занять слухачі зобов’язані: відключити мобільний телефон; входити і виходити з аудиторії тільки із дозволу викладача і тільки у виняткових випадках; уважно слухати пояснення викладача; не розмовляти і не займатися сторонніми справами; виконувати усі вказівки викладача, мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, приладдя; вітати викладачів, представників адміністрації Навчального центру, при вході їх в аудиторію;
  4.18. Слухачі обов’язково повинні дотримуватися правил охорони праці та безпеки життєдіяльності;
  4.19. Користуватись для відеотрансляцій програмами ZOOM, GOOGLE MEET. ОЗУ пристрою від 4 ГБ. ВИМОГИ до Інтернет-каналу: швидкість інтернет-з’єднання від 10 Мбіт/с. Наявна можливість підключатися до трансляції у режимі онлайн прямо з мобільного пристрою. Використовувати можна браузери: Google Chrome;
  4.20. Виконувати завдання, проходити тестування із предметів у особистому кабінеті слухача. По закінченню курсу написати дипломну (кваліфікаційну) роботу та завантажити її до особистого кабінету слухача та передати до навчальної частини навчального центру у роздрукованому вигляді;
  4.21. Не поширювати (не розміщувати в мережі Інтернет, не публікувати в ЗМІ, не передавати третім особам, не копіювати) аудіо- та відеоматеріали, отримані за допомогою Онлайн-сервісу, повністю та/або частково, в комерційних чи некомерційних цілях, не створювати на їх основі інформаційні продукти, та не використовувати матеріали будь-яким іншим чином, окрім як для особистого користування;
  4.22. Підключатися до Онлайн-сервісу за розкладом занять та спілкуватися із лекторами виключно за допомогою онлайн-чату із збереженням всієї історії листування. Забезпечити шанобливе ставлення Слухача до лектора, представників закладу, та інших учасників відеотрансляцій, а також дотримання загальноприйнятих норм поведінки Слухачем під час процесу навчання;
  4.23. При відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин слухач зобов’язаний терміново повідомити про це адміністратора. У разі хвороби студент надає медичну довідку. Відсутність на заняттях без виправдувального документа або поважної причини вважається прогулом. У виняткових випадках слухач може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою слухача за добу до початку такого заняття. Дозволяється перенести це заняття на інший день або час.
  За невиконання обов’язків і порушення правил внутрішнього розпорядку директор ПНЗ «НЦ «Анастасія» може накласти дисциплінарне стягнення на слухача або відрахувати його із навчального закладу.

  5. Слухачам навчального центру заборонено

  У приміщенні навчального центру забороняється:
  5.1. Використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття та не дозволено викладачем;
  5.2. Голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
  5.3. Грати в азартні ігри, без узгодження із адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах;
  5.4. Розпивати алкогольні напої, вживати та/або розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею, перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
  5.5. Палити на території Навчального центру, а також прилеглій території та біля входу в будівлю. Штраф за порушення – 500 грн.;
  5.6. Здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
  5.7. Розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, лаятися;
  5.8. Відволікати інших слухачів під час занять;
  5.9. Пошкоджувати майно навчального центру. При пошкоджені відшкодувати матеріальні збитки (сплатити вартість пошкодженого майна);
  5.10. Викручувати, вимикати відеокамери. Штраф за порушення – 5000 грн.;
  5.11. Приносити на територію навчального центру хімічні, вибухо- та вогненебезпечні речовини, зброю;
  5.12. Приводити до будівлі навчального центру тварин, заходити з тваринами до приміщень;
  5.13. Полишати заклад до закінчення занять без наявності поважної на те причини та без узгодження із викладачем та, обов’язково, черговим адміністратором;
  5.14. Приводити сторонніх осіб на лекції. У разі порушення договір розривається та кошти, внесені за оплату навчання, не повертаються.


  6. Відповідальність за порушення правил внутрішнього розпорядку (дисциплінарні стягнення) та заохочення для слухачів

  6.1. Слухачі «Навчального центру «Анастасія», що припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішнього розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на рівні закладу, у разі потреби – із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад.
  6.2. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо після провини, але не пізніше одного місяця з моменту її виявлення. Види дисциплінарних стягнень:

  • зауваження (усне попередження);
  • повідомлення батьків або роботодавців про незадовільну успішність та поведінку;
  • догана;
  • відрахування.

  6.3. При накладанні дисциплінарного стягнення повинна враховуватися важкість провини, обтяжливі обставини, попередня поведінка слухача. За провину може застосовуватися лише одне дисциплінарне стягнення.
  6.4. До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у письмовій формі. Відмова або ухилення слухача від подачі пояснень не є підставою для звільнення його від дисциплінарного покарання. У цьому випадку складається відповідний акт.
  6.5. Розпорядчий документ про застосування стягнення із зазначенням причин надається для ознайомлення слухачу під підпис.
  6.6. Дисциплінарне стягнення може бути анульованим через закінчення терміну накладення стягнення, якщо за вказаний термін слухач проявив себе позитивно і не мав інших зауважень і стягнень. Зняття стягнення оформляється розпорядчим актом директора на підставі письмового клопотання від викладача або адміністратора.
  6.7. Заохочення оформляється розпорядчим актом за підписом директора, з ними ознайомлюється група слухачів та викладацький колектив; заноситься до особової справи слухача.
  6.8. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, слухач притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням старшого адміністратора, завуча або директора навчального центру.
   

  Нагору